Sản phẩm

Mật gấu tươi

Mật Gấu Tươi

Size: 1cc (1ml)
Giá: Call
https://sites.google.com/site/banmatgautuoi/san-pham/mat-gau-tuoi

Mật gấu khô

Mật Gấu Khô

Size: 160cc
Giá: Call
https://sites.google.com/site/banmatgautuoi/san-pham/mat-gau-kho

Bình luận